سه شنبه های رویش- بهمن ماه

سه شنبه های رویش- بهمن ماه

تیم‌سازی موفق برای اهداف اجتماعی؛ چگونه؟

🔷گزارش ششمین رویداد «سه‌شنبه های رویش»
24 بهمن‌ماه 1396
 
«سه‌شنبه‌های رویش» رویدادی است که در آخرین سه‌شنبه هر ماه با همکاری «موسسه مطالعاتی حامیان فردا»، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود. هدف از این سمینارها، نزدیکی دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی و ترویج نگاه جدیدی به نوآوری، کارآفرینی، و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.
 
ششمین «رویداد سه‌شنبه‌های رویش» در تاریخ 24 بهمن‌ماه با موضوع «کار گروهی با اهداف اجتماعی» و با ارائه خانم گیلدا بروجردی، تسهیلکر پروژه‌های اجتماعی، برگزار شد. ایشان در ابتدای جلسه توضیحاتی درباره تسهیلگری اجتماعی و اهمیت آن ارائه کردند. تسهیلگری اجتماعی برآمده از جامعه‌شناسی و ناشی از در نظر گرفتن نقش کنشگری فعال افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد در امور جامعه است. یکی از ارکان تسهیگری پیگیری اهداف مشترک در قالب کارتیمی و گروهی است.
 
💠اهمیت کار گروهی و عوامل موفقیت گروه چیست؟
 
در ادبیات تسهیلگری به مجموعه‌ای از افراد که دارای روابط متقابل و همبستگی بین خود هستند «گروه» می‌گویند. در گروه‌های اجتماعی وجود روابط و تعامل از همه عناصر دیگر گروه مهم‌تر هستند.
 ساختن گروه منجر شنیده شدن صدا، کسب امنیت روانی و اجتماعی، کمک به ایجاد تغییرات مثبت، شکوفایی استعدادهای فردی و اندیشه‌ها، و هم‌افزایی برای دستیابی به اهداف مشترک می‌شود. هم‌افزایی به این معنی است که دستیابی به هدف با انرژی و تلاشی کمتر از مجموع تلاش افراد ممکن می‌شود. گروه‌ها به افراد احساس ارزشمندی و هویت می‌دهند و همین باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع و انحراف در عملکرد افراد می‌شود. در پروژه‌های اجتماعی با توجه به نقش واسطه سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط با دولت و پیچیدگی دغدغه‌های اجتماعی، کار گروهی اهمیت بیشتری می‌‌یابد.
 
🔹برخی ویژگی های گروه های موفق عبارتند از:

-  ثبات در تقسیم نقش‌های درون گروهی
-  ثبات و پایداری در منابع
-  ثبات و پایداری در برنامه‌ها و چشم‌انداز مشترک
-  بهبود مستمر از طریق ارزیابی و بازخورد اعضا
 
این عناصر ناشی از مطالعه‌ای که از گروه‌های موفق و شکست خورده ایرانی به دست آمده است. در میان این عوامل، وجود برنامه‌ها و چشم‌انداز مشترک بین اعضا نقش مهم‌تری دارد.

درخت مشکل-درخت مسئله: تکنیک یافتن راه حل در گروه
 
در ادامه، در این رویداد، تکنیک درخت مشکل-درخت مسئله در قالب دو گروه تمرین شد. درخت مشکل که بیشتر از همه توجه اعضای گروه را جلب می‌کند شامل ریشه‌ها، وضعیت موجود مشکل، و عواقب ناشی از مشکل است. نوشتن این سه جزء روی برگه و تصویری کردن آن باعث می‌شود اعضای گروه به فهم مشترکی از مشکل و ابعاد آن برسند.
 
نکته مهم آن است که گروه تنها بر سر تحلیل مشکل انرژی و زمان صرف کند. آنچه به تغییر می انجامد در درخت هدف است. این درخت شامل سه جزء اقدامات برای حل مسئله، وضعیت مطلوب، و نتایج اجرای اقدامات است. اقدامات باید در حد ممکن ملموس، جزیی، و قابل‌ردیابی باشند. اعضای یک گروه موفق شایسته است بیشتر توجه خود را معطوف بر درخت هدف نمایند.
 
در این رویداد، شرکت‌کنندگان دو مشکل کمبود کتابخوانی در جامعه، و اقدام به خودکشی در نوجوانان  را به عنوان موضوع کارگروهی مطرح و با استفاده از این دو تکنیک بررسی کردند.
 
✍️ محمد شهرابی

فایل ها برای دانلود

Print
1670 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x