مديرعامل بانك كشاورزی در كنفرانس اقتصاد كشاورزی تبيين كرد: جايگاه و نقش بانك كشاورزی در تامين مالی بخش كشاورزی
admin gheshlaghi

مديرعامل بانك كشاورزی در كنفرانس اقتصاد كشاورزی تبيين كرد: جايگاه و نقش بانك كشاورزی در تامين مالی بخش كشاورزی

به گزارش روابط عمومی بانك كشاورزي، خدارحمی با حضور در پنل تخصصی با موضوع« رويكردهای نوين حمايت از تامين مالی بخش كشاورزی»، با بيان اين كه منابع مالی بانكی عاملی قابل اتكا برای بخش كشاورزی است، بر لزوم برنامه ريزی براي استفاده از بازار سرمايه و خطوط مالی بين المللی به عنوان روش های نوين و جايگزين تامين مالی بخش كشاورزی تاكيد كرد.

وی با اشاره به جايگاه بانك كشاورزی در بازار پول و  سرمايه ، نرخ پايين تر سود تسهيلات پرداختی به بخش كشاورزی و سهم ٥٩ درصدی مانده تسهيلات پرداختي اين بانك نسبت به كل مانده تسهيلات پرداختی نظام بانكی به بخش كشاورزی را تاييدی بر اهميت اين بانك پرقدمت، دانش بنيان و تخصصی در تامين مالی بخش كشاورزی دانست.

خدارحمی در ادامه ، سياست های محوری مورد توجه بانك كشاورزی در بخش كشاورزی را پايداری توليد، افزايش بهره وری و توليد دانش بنيان اعلام كرد و اولويت های پرداخت تسهيلات در سال ٩٧ را شامل حمايت از توسعه سامانه های نوين آبياری، توسعه مكانيزاسيون كشاورزی، توسعه كشت گلخانه ای، آبزی پروری و پرورش ماهی در دريا، تامين مالی زنجيره های ارزش محصولات كشاورزی، حمايت از محصولات عمده صادراتی بخش كشاورزی و حمايت از توليد محصولات استراتژيك برشمرد.

وی در پايان سخنان خود ضمن اظهار اميدواری برای گسترش تعاملات مالی با بانك های خارجی و بهره مندی بخش كشاورزی از خطوط فاينانس، تصريح كرد: سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی نيز بايد افزايش يابد و با برنامه ريزی صحيح نسبت به هدايت اين سرمايه ها اقدام شود.

مطلب قبلی بازدید معاون اول رئیس جمهور از غرفه کارگزاری بانک کشاورزی در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی
مطلب بعدی حضور کارگزاری بانك كشاورزي در بيست و پنجمین نمايشگاه ايران اگروفود 2018
Print
890 رتبه بندی این مطلب:
3/0

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x