سه شنبه های رویش- بهمن ماه

سه شنبه های رویش- بهمن ماه

تیم‌سازی موفق برای اهداف اجتماعی؛ چگونه؟

✅ تیم‌سازی موفق برای اهداف اجتماعی؛ چگونه؟
 
در هفتمین سمینار «۳شنبه‌های رویش»، این سوال را به همراه گیلدا بروجردی، تسهیلگر اجتماعی، بررسی می‌کنیم.
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
سه شنبه های رویش- دی

سه شنبه های رویش- دی

راه‌های تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های اجتماعی چیست؟

⭕️ راه‌های تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های اجتماعی چیست؟
 
✅ پاسخ حمیده حبیبی،مدیر سابق توسعه فاندوران،به این سوال در ششمین سه شنبه های رویش

 
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
سه شنبه های رویش- آذر

سه شنبه های رویش- آذر

‍ ارائه راه‌حل‌های مبتکرانه برای چالش‌های اجتماعی؛ چگونه؟

ارائه راه‌حل‌های مبتکرانه برای چالش‌های اجتماعی؛ چگونه؟
 

✅پاسخ پژوهشگر ارشد دانشگاه سازمان ملل متحد به این سوال، در پنجمین سمینار «سه‌شنبه‌های رویش»
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
گزارش چهارمین سمینار از سلسله سمینارهای "سه‌شنبه‌های رویش"

گزارش چهارمین سمینار از سلسله سمینارهای "سه‌شنبه‌های رویش"

گزارش چهارمین سمینار از سلسله سمینارهای "سه‌شنبه‌های رویش" در روزنامه شرق ۱۹ آذر ٩٦
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
سه شنبه های رویش- آبان

سه شنبه های رویش- آبان

❓چگونه می‌توان دغدغه اجتماعی را با کسب‌وکار پیوند زد؟

❓چگونه می‌توان دغدغه اجتماعی را با کسب‌وکار پیوند زد؟

✅در چهارمین سمینار «۳شنبه‌های رویش» با مرور ۲ تجربه موفق، به این سوال پاسخ می‌دهیم
نویسنده: admin heydari
0 نظرات
رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
12